Авторський нагляд за будівництвом будинків, будівель та споруд

Проектна документація розроблена та затверджена? Враховані всі Ваші побажання? Для вас зробили 3D-візуалізацію, і Вам дуже сподобалося те, як буде виглядати Ваш будинок після будівництва!..

Настав найвідповідальніший момент - розпочалися будівельно-монтажні роботи. На Вашу земельну ділянку, призначену для будівництва (тепер будівельний майданчик), приїхала бригада фахівців, якими керує досвідчений виконроб. Робота кипить.

Для того, щоб усе виконувалося суворо за Вашим задумом і за розробленим нами проектом, необхідно здійснювати авторський нагляд за будівництвом.

 

Авторський нагляд за будівництвом

 

Авторський нагляд. Що це?

Авторський нагляд - один із видів послуг, що надаються Замовнику проектувальниками. Здійснення функцій авторського нагляду - це комплекс заходів по забезпеченню відповідності архітектурних, стилістичних, технологічних, будівельних, інженерних та багатьох інших технічних рішень об'єкту будівництва показникам, передбаченим у затвердженій проектній документації даного об'єкту та розробленій на основі неї робочій документації.

Згідно чинного законодавства здійснення авторського нагляду передбачається для всіх об'єктів будівництва фізичними та юридичними особами.

Авторський нагляд здійснюється протягом усього періоду будівництва - від початку будівельно-монтажних робіт до здачі об'єкту в експлуатацію. Він дозволяє контролювати процес будівництва і слідкувати за тим, щоб кінцевий результат відповідав проекту, а також допомагає своєчасно вирішувати поточні питання, які неминуче виникають у Замовника і будівельника.

Основним документом, на підставі якого здійснюється нагляд за будівництвом чи реконструкцією об'єкта, є договір на авторський нагляд між Замовником проекту та проектувальником.

Для проведення авторського нагляду спеціалісти, відповідальні за його виконання, виїжджають на споруджуваний або реконструйований об'єкт відповідно до графіка здійснення авторського нагляду, або за викликом Замовника або будівельного підрядника для перевірки якості виконуваних будівельно-монтажних робіт, перевірки дотримання технології виконання робіт, для вирішення питань або уточнення деталей, які виникають у процесі будівництва.

Під час проведення авторського нагляду представниками проектної організації передбачається постійне ведення спеціального журналу авторського нагляду за будівництвом, в який заносяться усі записи і зауваження щодо проведеної роботи на об'єкті.

zhurnal_avtorskogo_nagljadu_za_budivnyctvom_0.jpg

Відповідальність за повне та своєчасне виконання рекомендацій авторського нагляду за будівництвом у повній мірі лягає на плечі Замовника та генерального підрядника.

Після здачі об'єкта будівництва в експлуатацію журнал передається генеральним підрядником на зберігання Замовнику.

 


Які послуги відносять до авторського нагляду?

 • постійні перевірки об'єкту;
 • коригування проекту на прохання замовника;
 • коригування проекту, якщо виникла необхідність непередбаченої заміни окремих матеріалів, конструктивних елементів;
 • поточне консультування замовника та будівельників.

 


Порядок здійснення авторського нагляду

 • укладаємо договір;
 • за погодженням із замовником і, у відповідності із договором авторського нагляду та плану-графіку або разово (у міру необхідності) архітектор, конструктор або інженер відвідує об'єкт з метою перевірки робіт, що виконуються;
 • коригуємо робочі креслення по внесеним змінам; своєчасно передаємо їх на будівельний майданчик;
 • результати відвідувань заносимо в журнал авторського нагляду за будівництвом і повідомляємо замовника.

 


Розрахунок вартості проведення авторського нагляду

Для кожного Замовника розрахунок вартості авторського нагляду проводиться індивідуально при укладанні договору.

Розрахунок вартості подається у вигляді кошторису, що є додатком до договору та становить його невід'ємну частину.

 


Правила ведення журналу авторського нагляду за будівництвом

 • Журнал авторського нагляду за будівництвом об’єкта будівництва передається замовнику генеральною проектною організацією в строки, встановлені планом-графіком.
 • Журнал повинен бути прошнурованим (сторінки повинні бути пронумерованими), підписаний керівником генеральної проектної організації та засвідчений підписом і печаткою замовника.
 • Оформлений журнал авторського нагляду передається замовником генеральному підрядчику для зберігання його до закінчення будівництва.
 • Журнал авторського нагляду видається генеральним підрядчиком по вимозі працівників проектних організацій, які здійснюють авторський нагляд.
 • Виконроби будівельно-монтажних організацій і представник замовника повинні фіксувати в журналі авторського нагляду виконання вказівок працівників проектних організацій, які виконують авторський нагляд.
 • Відповідальність за якісне та своєчасне виконання вимог авторського нагляду, а також за зберігання і утримання в належному стані журналу авторського нагляду несе керівник генеральної підрядної організації (треста, управління) чи призначений його наказом відповідальний представник організації.
 • Після приймання об’єкта будівництва в експлуатацію генеральний підрядчик повинен передати журнал авторського нагляду на зберігання замовнику.
 • Журнал авторського нагляду може вестись по будівництву підприємства в цілому чи по будівництву окремих цехів, будівель і споруд, а також пусковим комплексам.
minimized="true">