Технічний нагляд за будівництвом. Здійснення, обов'язки та оплата

 

Здійснення технічного нагляду за будівництвом

 

Під технічним наглядом за будівництвом розуміють цілий комплекс дій, пов'язаних із контролем будівельно-монтажних робіт, а саме їх відповідності діючим державним будівельним нормам і правилам.

Технічний нагляд також здійснює контроль за якістю і дотриманням технологій, що застосовуються та матеріалів, що використовуються для будівництва.

Основна функція технічного нагляду - це не звичайний пошук різного плану порушень, а саме робота для їх запобігання. Технічний нагляд, за визначенням, не допускає дій, що призводять у результаті до погіршення якості об'єкта будівництва.

Важливо, щоб інженер із технічного нагляду приступив до виконання своїх функцій у самому початку будівельних робіт. Тільки в цьому випадку можна вимагати виконання поставлених перед ним завдань у повному обсязі. І відповідно, гарантовано отримати високі результати його діяльності.

 

Обов'язки інженера із технічного нагляду:

  • На початковій стадії технагляд бере участь у розробці проектно-кошторисної документації, у графіку виконання робіт;
  • Здійснення контролю над дотриманням технічних аспектів виконуваного проекту;
  • Проведення будівельних експертиз (при необхідності). Наприклад, якості матеріалів, що застосовуються;
  • Контроль за дотриманням термінів на всіх етапах будівництва, а також відповідністю обсягів виконуваних робіт проектній документації;
  • Контроль за коректним веденням технічної та виконавчої документації;
  • Проміжне приймання робіт після кожного етапу за участю представників підрядника;
  • Контроль за усуненням недоробок або помилок, виявлених в ході будівництва.
  • Важлива функція технагляду - контроль над внесенням змін в проектну документацію з метою заміни тих рішень, які необгрунтовано підвищують загальну вартість робіт.

В остаточному підсумку, технічний нагляд, так само як і авторський нагляд за будівельно-монтажними роботами дозволяє уникнути зайвих витрат, точно дотриматись термінів будівництва і здачі об'єкта, гарантує повну відповідність новоствореної будови із проектом.

 

Отже, основна задача технагляду - контроль за тим, що відбувається на будівництві, в тому числі і фінансовий, для забезпечення інтересів замовника.

 

Звернення до наших партнерів допоможе правильно проводити технічний нагляд і гарантує безпроблемну експлуатацію об'єкта.

minimized="true">